കുഞ്ഞറക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങള്‍മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഘടന


ബൈനോകുലര്‍ മൈക്രോസ്കോപ്പ്ഒബ്‌ജക്റ്റീവ്


വാഴയുടെ വേരിന്റെ ഛേദം
റോബര്‍ട്ട് ഹുക്ക്റോബര്‍ട്ട് ഹുക്കിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പ്

സസ്യകോശം  

മൈറ്റോകോണ്‍ട്രിയോണ്‍

എന്‍ഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റികുലം

റൈബോസോം


ഫേനം

ഗോള്‍ജി കോംപ്ലക്സ്
ഇലക്ട്രോണ്‍ മൈക്രോസ്കോപ്പ്മര്‍മ്മത്തിന്റെ ഘടന


ബാക്ടീരിയ


സയനോബാക്ടീരിയ
മൈക്കോപ്ലാസ്മ


ജന്തുകോശം
സെന്‍ട്രോസോം

ലൈസോസോം