പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലെ രസതന്ത്രം

മനുഷ്യനിലെ പ്രധാന ഗ്രന്ഥികള്‍

ഹോര്‍മോണുകള്‍ ഗ്രാഹീകോശങ്ങളില്‍

അഡ്രീനല്‍ ഗ്രന്ഥി (അധിവൃക്കാഗ്രന്ഥി)

അഡ്രീനല്‍ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഛേദം

ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി

ആഗ്നേയഗ്രന്ഥിയിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗര്‍ഹാന്‍സ്

പ്രമേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍

ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ്

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

ഗോയിറ്റര്‍

ക്രെട്ടിനിസം

മിക്സെഡിമ - രോഗാവസ്ഥയിലും ശേഷവും

എക്സ് ഒഫ്താല്‍മിക് ഗോയിറ്റര്‍

വാമനത്വം

ഭീമാകാരത്വം

അക്രോമെഗാലി - മുഖം

അക്രോമെഗാലി - കാലുകള്‍

ഗൊണാഡുകള്‍

പീനിയല്‍ ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ഥാനം

പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

ടെറ്റനി

ഹൈപോതലാമസും പിറ്റ്യുറ്ററിയും

പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി (പിയൂഷഗ്രന്ഥി) ഛേദം

വെരുക്

കസ്തൂരിമാന്‍

പട്ടുനൂല്‍ശലഭം

ഫിറമോണ്‍ കെണി

കൃത്രിമസസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍