സുരക്ഷയും ചികിത്സയും

എയ്ഡ്സ് വൈറസ്

ശ്വേതരക്താണുക്കള്‍

ശരീരത്തിലെ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങള്‍

ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്

വീങ്ങല്‍പ്രതികരണം

രക്തം കട്ടപിടിക്കല്‍

ലിംഫോസൈറ്റുകള്‍

ആന്റിബോഡിയുടെ ഘടന

ആന്റിബോഡി-ആന്റിജന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം

MMR വാക്സിന്‍

ആസ്തമ

അലര്‍ജി

ദാനം ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്ന അവയവങ്ങള്‍

എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിച്ചതിനു ശേഷവും മുന്‍പും

സാമുവല്‍ ഹനിമാന്‍

സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്

സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്റര്‍

തെര്‍മോമീറ്റര്‍

MRI സ്കാനിങ് യന്ത്രം

ആന്‍ജിയോഗ്രാം

എക്സ് റേ

ഇ.സി.ജി

കൃത്രിമ ഹൃദയവാല്‍വുകള്‍

സി.ടി.സ്കാന്‍

ഇ.ഇ.ജി ചെയ്യുന്ന രീതി

ഇ.ഇ.ജി

ബൈപാസ് സര്‍ജറി

എന്‍ഡോസ്കോപ്പി

എന്‍ഡോസ്കോപ്പി - കുടലിന്റെ ചിത്രം

പെന്‍സിലിന്‍

എരിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ്